http://quran.ksu.edu.sa/index.php?l=ar#aya=2_1&m=hafs&qaree=husary&trans=nl_siregar تفسير سورة البقرة باللغة الالمانية

المعاني

Dutch – Sofian Siregar

( 1 )   Alif Lâm Mîm.
( 2 )   Dit is het Boek (de Koran) waaraan geen twijfel is, een leidraad voor de Moettaqôen.
( 3 )   Degenen die in het onwaarneembare geloven en de shalât onderhouden en die bijdragen geven van waar Wij hun mee hebben voorzien.
( 4 )   En degenen die geloven in wat aan jou (O Moehammad) is neergezonden (de Koran) en in wat v??r jou is neergezonden en die van het (bestaan van het) Hiernamaals overtuigd zijn.
( 5 )   Zij zijn depenen die Leiding van hun Heer ontvangen en zij zijn degenen die welslagen.
المعاني

Dutch – Sofian Siregar

( 6 )   Voorwaar, voor degenen die niet geloven, maakt het geen verschil of jij hen waarschuwt of dat jij hen niet waarschuwt: zij zullen niet geloven.
( 7 )   Allah heeft hun harten en hun gehoor verzegeld en over hun ogen ligt een bedekking en voor hen is er een geweldige bestraffing.
( 8 )   En er zijn er onder de mensen die zeggen: “Wij geloven in Allah en in de Laatste Dag,” terwijl zij geen gelovigen zijn.
( 9 )   Zij trachten Allah en degenen die geloven te bedriegen, maar zij bedriegen niemand dan zichzelf, terwijl zij het niet beseffen.
( 10 )   In hun hart is een ziekte (twijfel en huichelarij) en Allah heeft deze ziekte doen verergeren, en voor hen is er een pijnlijke bestratting vanwege wat zij plachten te loochenen.
( 11 )   En als er tot hen wordt gezegd: “Zaait geen verderf op aarde,” dan zeggen zij: “Voorwaar, wij zijn slechts verbeteraars.” (van de juiste normen en waarden)
( 12 )   Weet: voorwaar, zij zijn de verderfzaaiers, maar zij beseffen liet niet.
( 13 )   En als er tot hen wordt gezegd: “Gelooft zoals de mensen gcloven,” dan zeggen zij: “Zullen wij geloven zoals dc dwazen geloven?” Voorwaar, zij zkin dc dwazen, maar zij weten het niet.
( 14 )   En als zij degenen die geloven ontmoeten, dan zeggen zij: “Wij geloven.” Maar wanneer zij terugkeren naar hun Satans (die hun leiders zijn) dan zeggen zij: “Voorwaar, wij staan aan jullie kant. Voorwaar, wij zijn slechts spotters.”
( 15 )   Allah spot met hen en laat ben rusteloos in hun overtredingen verkeren.
( 16 )   Zij zijn degenen die de Leiding voor de dwaling hebben verruild, daarom levert hun handel geen winst op, en zij zijn geen rechtgeleidenen.
المعاني

Dutch – Sofian Siregar

( 17 )   Hun gelijkenis is als de gelijkenis van degene die een vuur ontsteekt: wanneer het (vuur) zijn omgeving verlicht, dan neemt Allah hun licht weg en laat Hij hen in de duisternissen achter. Zij zien niet.
( 18 )   (Zij zijn) doof, stom, en blind (van hart), daarom keren zij niet terug.
( 19 )   Of als (de gelijkenis, met) een regenstorm uit de hemel met daarin duisternissen, donder en bliksem. Zij stoppen hun vingers in hun oren voor de donderslagen, uit doodsangst. En Allah omvat de ongelovigen.
( 20 )   Bijna rukt de bliksem hun gezicht weg. Telkens wanneer deze hen verlicht, dan lopen zij in (het licht), maar wanneer hij hen in de duisternis laat, dan blijven ze staan. En als Allah het had gewild, dan had Hij hun gehoor en hun gezicht weggenomen. Voorwaar. Allah is Almachtig over alle zaken.
( 21 )   O mensen, aanbid jullie Heer, Degenen Die jullie heeft geschapen en degenen v??r jullie. Hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.
( 22 )   Degene Die de aarde voor jullie heeft gemaakt tot een tapijt en de hemel tot een gewelf en Hij zendt water uit de hemel neer, waarmee Hij vervolgens vruchten voortbrengt als voorziening voor jullie. Ken daarom geen deelgenoten toe aan Allah, terwijl jullie (het) wegen.
( 23 )   En als jullie in twijfel verkeren over wat Wij hebben neergezonden aan Onze dienaar (Moehammad), brengt dan een gelijkwaardige Soerah voort, en roept jullie getuigen buiten Allah op, als jullie waarachtigen zijn.
( 24 )   Als jullie dan daartoe niet in staat zijn, en jullie zullen er nooit toe in staat zijn, vreest dan de Hel; haar brandstof bestaat uit mensen en stenen, (zij is) gereedgemaakt voor de ongelovigen.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s